Nóż

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
Rodzaje noży:

Noż służy do wytwarzania:

zbieranie:

Instrumenty muzyczne:

Żywność:


Półprodukty żywnościowe:


Narzędzia:


Półprodukty:


przedmioty do odgrywania:

Maszyny i urządzenia:

Broń i ochrona:

Budynki:

Ubrania i biżuteria: