Miechy kowalskie

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
Rodzaje miechów kowalskich:

Miechy kowalskie służą do wytwarzania: