Category:Broń stalowa

From Cantr II Wiki
Revision as of 10:28, 22 January 2015 by Olocop (talk | contribs) (Created page with "Broń stalowa, to broń, do produkcji której bezpośrednio używa się stali. Category:Broń")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search