Mynt

From Cantr II Wiki
Revision as of 12:57, 21 January 2010 by EchoMan (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

(Coins) - en sv

Inventarieobjekt
Generella egenskaper
Vikt10 gram
Synligtja


Mynt tillverkas med hjälp av en myntpress. De olika typer av mynt som kan tillverkas är aluminium, brons, krom, kobolt, koppar, guld, järn, nickel, platina, silver, stål eller tenn. Texten på ett mynt är samma text som namnet på den myntpress som används.