Template:Infobox:FixeratObjekt

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
Dokumentation för mallen[ ver ] [redigera]

{{Infobox:FixeratObjekt}} kan visa, i en enda tabell, alla detaljer för ett fast objekt, oavsett typ.

Tabellen är placerad i det övre högra hörnet, och kan innehålla: information om möbler för vila lagring för fasta objekt, olika radio-utrustning, ökad hastighet av master och segel.

Artikeln läggs automatiskt till (om tillämpligt) i kategorierna: Vilomöbler, Fixerade förvaringsobjekt, Förvaring, Sändare eller Master och segel.

Användning

Kopiera texten rutan nedan och klistra in den i toppen av sidan du redigerar. Fyll i fälten med de uppgifter du vill visa. Oanvända områden kan tas bort eller lämnas ofullständiga.

{{Infobox:FixeratObjekt
| sorteringsnamn  = 
| energi      = 
| kapacitet    = 
| förvaring    = 
| räckvidd     = 
| hastighetseffekt = 
}}

Parametrar

 • sorteringsnamn
  • Alternativt objektnamn. Systemet används för att korrigera artikeln i kategorierna Vilomöbler och Fixerade förvaringsobjekt, så det är bara meningsfullt att använda det för objekt som tillhör dessa kategorier.
  • När och hur det används?
   • Om det finns bokstäver med accent: ersätta skrivelsen genom en utan en brytning. Till exempel Sorteringsnamn = Neglige för objektet "Negligé."
   • För till exempel bokstaven "ñ": ersätt med ett "n" och lägg till ett "!" (utropstecken) på slutet. Till exempel; sorteringsnamn=Jalapeno! för objektet "Jalapeño".
 • energi
  • Energi som återfås genom att använda en vilomöbel.
  • Om det finns värde för denna parameter visar tabellen ett särskilt avsnitt för att visa information om detta. Artikeln automatiskt in i kategorin Vilomöbler.
  • Exempel: energi = 800
 • kapacitet
  • Antal personer som kan använda en möbel samtidigt.
  • Om du hade den förra parametern satt så krävs denna parameter. Annars visas ej detta i tabellen. (Standardvärdet är "1", men det är lämpligt att definiera denna parameter.)
  • Exempel: kapacitet = 2
 • förvaring
  • Kapacitet (i gram) som kan lagras i objektet. Vi rekommenderar tusentalsavgränsare i denna parameter.
  • Om det finns värde för denna parameter visar tabellen ett särskilt avsnitt för att visa information kring lagring. Artikeln läggs automatiskt till i kategorierna Fixerade förvaringsobjekt och Förvaring.
  • Bra exempel: förvaring = 20.000
  • Dåligt exempel: förvaring = 20000
 • räckvidd
  • Räckckvidd för objektet.
  • Om det finns värde för denna parameter visar tabellen ett särskilt avsnitt för att visa den överförda informationen. Artikeln läggs automatiskt till i kategorin Sändare. Dessutom sorteras detta inom kategorin efter värdet på parametern.
  • Exempel: räckvidd = 60
 • hastighetseffekt
  • Hastighetseffekten som erhålles av objektet. Använd kommatecken (",") för att separera siffrorna.
  • Om det finns värde för denna parameter visar tabellen ett särskilt avsnitt att visa denna information. Artikeln läggs automatiskt till i kategorin Master och segel. Dessutom sorteras det inom kategorin enligt det värde som du ger denna parameter.
  • Bra exempel: hastighetseffekt = 0,02
  • Dåligt exempel: hastighetseffekt = 0.02