Talk:Drogi

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Może by zmienić nazwę "Współczynnik prędkości pojazdów" na "współczynnik drogi (drogowy)" - angielskie road factor. Wydaje mi się, że to bardziej opisuje skąd się ten współczynnik bierze. A chciałam to umieścić w podróżowaniu
Keisha