Prędkość

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Prędkość określana jest w jednostkach na dzień.

Postacie

Cantryjczyk, który nie niesie niczego porusza się po każdym rodzaju drogi z jednakową prędkością 10 jednostek. Zmęczenie, uszkodzenie ciała nie mają wpływu na prędkość. Gdy postać ma jakieś obciążenie to prędkość poruszania oblicza się wtedy według wzoru:

Prędkość poruszania piechotą = 10 - (waga inwentarza w gramach)/5000


Więcej o prędkości znajdziesz tu.