Category:Podwozia

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Podwozia to elementy silnikowych pojazdów lądowych służące do ich budowy na linii montażowej samochodów.