Category:Ochrona

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Różnego rodzaju tarcze służące do ochrony przed atakami ludzi i zwierząt.

Pozycje są posegregowane ze względu na wartość zapewnianej ochrony:

0:wartości 1-9;

1: wartości 10-19;

2:wartości 20-29;

3:wartości 30-39 itd.