Łopata

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
Rodzaje łopat:

Łopata służy do produkcji:

Maszyny i urządzenia:


Surowce:

Pozyskiwanie:

  • przyspiesza chowanie zwłok

oraz jako broń.