Mąka sorgo

From Cantr II Wiki
Revision as of 11:17, 7 April 2012 by Misterbluehand (talk | contribs) (Zastosowanie)

Jump to: navigation, search

(Sorghum flour)

Zastosowanie

Służy do pieczenia chleba sorgowegooraz przygotowywania kuskusu.

Uzyskiwanie

Surowce: sorgo

Narzędzia: nie

Urządzenia: żarna lub kamień młyński

Umiejętność: gotowanie

Lista produktów uzyskiwanych z mąki sorgoPowrót do: żywność, surowce