Wskaźnik reprodukcji

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

To definiuje jak prawdopodobnie jest powstanie młodych w miejscu, gdzie egzystują dane zwierzęta.

Algolytm rozmnażania jest tworzony przez losową liczbę z przedziału ze środkiem "Wskaźnik reprodukcji / 10" i wartością odchylenia +/- 0.3 %. Jeżeli powstała liczba jest większa od losowej całkowietej liczby z przedziału 0 do 100 wtedy zwierzę rodzi / wylęga młode.