Widły

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
Rodzaje wideł:


Widły służą do wytwarzania:

Urządzenia:

Półprodukty: