Talk:Żółw pustynny

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Żółw pustynny is not to be confused with Pustynny żółw, or Desert tortoise. --Sanchez (talk) 19:32, 10 July 2015 (UTC)