Sierp

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
Rodzaje sierpów:

Sierp służy do:

Pozyskiwanie:

oraz jak broń.