Propan(pl)

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Uzyskiwany z gazu w procesie rafinacji z użyciem oczyszczacza do gazu.

Umiejętność: oczyszczanie.