Polowanie

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
  • Zwierzę z danego gatunku możesz zaatakować tylko raz w ciągu dnia. Następne polowanie możliwe jest dopiero po 24 godzinach + czas pozostały do wybicia nowej godziny w Cantr (np. jeżeli polowało się na słonia o godzinie 5:xx czasu cantryjskiego, to kolejne polowanie na słonia możliwe jest dopiero po 6:00 następnego dnia).
  • Gdy polujesz na zwierzę z danego gatunku, a zwierząt tych jest więcej niż jedno (np. kilkanaście jeleni) to zawsze atakujesz najsłabszą sztukę.
  • Zwierzę, które jest ranne nie może odejść z lokacji.