Namų ir transporto puslapis

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Namų ir transporto puslapis

Čia rasite toje pačioje esančių transporto priemonių ir pastatų sąrašą, jei jų yra. Sąraše pateikiamas transporto priemonės ar pastato pavadinimas, tipas skliausteliuose bei keletas gana aiškių piktogramų...

http://www.cantr.net/graphics/cantr/pictures/button_small_pointat.png – parodyti. Veikėjas parodo į pastatą ar transporto priemonę.

http://www.cantr.net/graphics/cantr/pictures/button_small_enter.gif – įeiti arba įlipti. Veikėjas įeina į pastatą arba įlipa į transporto priemonę. To padaryti nepavyks, jei pastatas arba transporto priemonė yra užrakinta arba veikėjas dirba prie projekto.

http://www.cantr.net/graphics/cantr/pictures/button_small_knock.gif – pasibelsti. Veikėjas pabeldžia į duris. Tai matys visi veikėjai, esantys lauke, savo įvykių puslapyje ir girdės esantys pastate ar kambaryje.