Możliwość migracji

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Określa jaka jest szansa, że zwierzę opuści daną lokację.

Jest to losowe prawdopodobieństwo, które wylicza się z wartości wskaźnika "Możliwość migracji", który podlega odchyłom +/-10%. Jeśli osiągnie on wartość z zakresu 0-100 zwierzę migruje (jeśli ma gdzie się udać).