Guldkrona

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Beskrivning: en fint tillverkad guldkrona. Den är enkelt gjord, förutom de invecklade designerna inristade i metallen. Sex spiror reser sig med jämna mellanrum.
Råmaterial: 400 gram guld
Dagar: 2
Verktyg: brons-, sten- eller vanlig hammare