Gram(pl)

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Jednostka miary w Cantr.

Nie ma ona związku z metrycznym gramem, jednak jest powszechne w Cantr odnoszenie się do innych jednostek metrycznych, jak kilogram i tona.

Mieszkaniec świata Cantr może nieść 15000 gramów na raz.