Category:Suszone rośliny

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Suszone rośliny powstają w procesie ich suszenia w suszarni lub eksykatorze.