Category:Półprodukty Żywnościowe

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Półprodukty żywnościowe, to półprodukty, które powstają w procesie przeróbki żywności, np. poprzez zmielenie [[pszenica}pszenicy]] na mąkę, jednak, w istniejącej formie, nie nadają się do spożycia.