Śpiączka

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Postaciowy termin dla pozapostaciowego zjawiska, w którym postać nagle przestaje rozmawiać i grać ("zapada w senność") przez dłuższy okres czasu, często z powodu gracza, który nie zalogował się lub nie zrobił niczego z postacią w danej chwili.

W niektórych przypadkach śpiączka jest nieuleczalna, ponieważ postać umrze, gdy konto gracza zostanie skasowane z powodu nieaktywności. By uniknąć takiego losu powinieneś(aś) na czas dłuższej nieobecności ustawić status konta na urlop (On Leave). Opcję tę znajdziesz klikając przycisk "Zmień" w sekcji "Informacja o graczu" na stronie głównej.

Śpiączka nie powinna być mylona z żadnymi faktycznie zaprogramowanymi w grze chorobami.