Päls

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:58, 19 January 2010 by EchoMan (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

(Fur) - en sv


Päls får man genom att framgångsrikt jaga en mängd olika djur, till exempel kaniner. Päls kan sedan användas för att tillverka simpla kläder, och behövs också för att tillverka skinnmatta, koj och pensel av päls.