Kokta ägg

From Cantr II Wiki
Revision as of 12:44, 22 January 2010 by EchoMan (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

(Boiled eggs) - en sv

Kokta ägg
Helande Mat
Läker7.7% per 100 gram
Per gram: Okänt (medel)


13 gram kokta ägg helar en procent skada, vilket gör det till ett mycket effektivt helande födoämne.

Det framställs genom att koka ägg i en gryta av något slag, över en liten eldgrop, eldstad eller däckgrill.