Difference between revisions of "Denimväst"

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
(No difference)

Revision as of 09:54, 27 January 2010

(Denim vest) - en sv


Beskrivning: en väst av denim med knäppning i fram

Resurser: 200 gram denim

Objekt: knapp (3 behövs)

Dagar: 2

Verktyg: nål eller bennål, sax eller sax av brons