Zandweg

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Alle voertuigen kunnen reizen op zandwegen. Zandwegen hebben een voertuigsnelheid van 100.

Om een zandweg te verbeteren naar een verharde weg heb je zand, steen en olie nodig (in een verhouding van 70:50:1).