Talk:Wyposażenie

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Rozdzieliłem budynki od mebli i przeniosłem budynki na stronę główną, na wzór angielskiej wersji

- KeVes