Talk:Narzędzia

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Dung-fork sluży do przerzucania nawozu (gnoju) na pole. Kto zmienił to na motyka? To są widły!