Steenkool

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Steenkool of ook gewoonweg Kolen, worden op verzameld op locaties waar het aanwezig is. Het wordt voor veel toepassingen gebruikt. Zoals de bereiding van Ijzer, Staal of als brandstof in een kolen oven.