Spelekonomi

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search


Cantr II är helt gratis till att spela och det finns inga materiella fördelar för donatorer. Men vi frågar efter donationer, eftersom Cantr är tillräckligt stor för att kräva en seriös 'host' leverantör, vilket kostar pengar. För vidare detaljer, kolla spelar sidan efter inloggning till spelet. Finance Officer är ansvarig för den finansiella administrationen och hanteringen utav donationer till Cantr.