Silkeskjol

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Beskrivning: en kjol av fint skuren silke flyter elegant över höften och hänger ner strax under användarens knän
Råmaterial: 300 gram silkestyg
Dagar: 3
Verktyg: nål eller bennål