Rozmontowanie silnika

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search


Rozmontowywanie: Silnik samochodowy

Wykonanie

Czas: 1 dzień

Narzędzia:

produkcja

Wykonywane: ręczne