Rapier(pl)

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

==Rapier== [Steel rapier]

Materiały: stalowa klinga rapiera szt.1, rękojeść stalowa mała szt.1
Czas pracy: 1 dzień
Narzędzia: młotek z okrągłą głownią