Półautomatycznie

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Półautomatyczne wykonywanie projektów jest projektem automatycznym z możliwością jego przyśpieszenia poprzez uczestniczenie w nim postaci jak w projekcie ręcznym (np. mięso suszone).