Marken

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Marken i Cantr innehåller dom saker som du ser när du klickar på 'Objects' upptill på din karaktärs sida.

Vissa resurser (t. ex. olika typer av mat) förmultnar om det lämnas på marken, och mängden kommer att minska efter tiden. Detta kan motverkas genom att förvara dom i en byggnad, i en container eller i bland dina inventarier.