Kosa

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
Rodzaje kos:

Kosa służy do:

Pozyskiwanie:


oraz jak broń.