Hampahatt

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
En hampahatt

Beskrivning: en enkel hatt vävd av vass täcker användarens huvud, slingrar sig upp mot toppen likt ett klot
Råmaterial: 100 gram hampatyg
Dagar: 1
Verktyg: nål eller bennål