Geplaveide Weg

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Alle landvoertuigen kunnen reizen op geplaveide wegen. ze hebben een snelheidsfactor van 135 Om een geplaveide weg te verbeteren naar een autoweg heb je zand, steen en olie nodig.