Category:Parasole

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Parasole to przedmioty do odgrywania chroniące przed słońcem lub deszczem oraz mogące służyć jako słaba broń.