Cantr II Wiki:Om

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search


Välkommen till Cantr II Wiki! Dessa sidor är till för att lära dig mer om spelet, lära dig alla trick och tips som är användbara när du spelar, och till att få en förklaring av de grundlägande kunskaperna för överlevnad och fortsatt framgång i spelet. Sidorna underhålls av generella spelare, inte av Cantr personalen, och när du känner att någon information är felaktig eller saknas, är du välkommen till att lägga till det själv.

Det finns en grundläggande regel som är viktig: Dessa sidor är 'out-of-character' information om spelet och hur man kan spela spelet. 'In-character' information, som personliga historier eller kartor över Cantr världen är INTE tillåtna på dessa sidor. Som en tumregel kan man enkelt säga att inga namn på karaktärer eller namn på platser i spelet skall aldrig finnas på dessa sidor.