Botten

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Botten zijn de basis. Je krijgt ze door op dieren te jagen. Er zijn Grote botten en Kleine botten.