Automatyczne jedzenie

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Każdego dnia Twoja postać będzie samoczynnie jadła dowolną jadalną żywność, jaką ma w inwentarzu. Jeśli ma kilka rodzajów żywności, w pierwszej kolejności będzie jeść tę, która jest najmniej pożywna (najwięcej jej trzeba zjeść). Na samym końcu zdaja żywność, która jest jednocześnie lecznicza. Jeżeli postać nie ma jedzenia, to zaczyna głodować. Po dwudziestu dniach bez jedzenia Twoja postać umiera.