Template:Infobox:Recurso

From Cantr II Wiki
Revision as of 17:59, 7 February 2010 by Altotn (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Recurso
Recolección {{{recolectados}}} gramos por día
Herramientas {{{herramientas}}}
Habilidad [[Habilidades#{{{habilidad}}}|{{{habilidad}}}]]
Ingesta {{{comidos}}} gramos por día
Curación {{{curacion}}}% por 100 gramos