Talk:Drogi

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:09, 27 October 2007 by Keisha (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Może by zmienić nazwę "Współczynnik prędkości pojazdów" na "współczynnik drogi (drogowy)" - angielskie road factor. Wydaje mi się, że to bardziej opisuje skąd się ten współczynnik bierze. A chciałam to umieścić w podróżowaniu
Keisha