Silverkrona

From Cantr II Wiki
Revision as of 08:54, 5 June 2013 by EchoMan (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Tools.pngDenna sida behöver uppdateras med aktuell information.(This page needs to be updated with current information) Om du vill uppdatera sidan så gör det. Antingen genom att se om det finns en sida på engelska att kopiera och översätta, eller om du kan hitta relevant information i spelet. När sidan är fullständig tar du bort {{uppdatera}} från artikeln.

Interwikilink och Infobox --EchoMan 08:54, 5 June 2013 (UTC)

Beskrivning: en fint hantverkad silverkrona där ljuset skimmrar reflekterande. Små, exakta runtecken är ristade runt hela kronan, fem jämnt fördelade spiror sträcker sig uppåt
Råmaterial: 400 gram silver
Dagar: 8
Verktyg: brons-, sten- eller vanlig hammare