Rower

From Cantr II Wiki
Revision as of 10:27, 14 July 2007 by Milena (talk | contribs) (Dane techniczne: dokładna ładowność)

Jump to: navigation, search

Używanie

Umożliwia szybsze poruszanie się po lądzie.

Można z niego korzystać na drogach takich jak:

Autostrada [expressway]
Droga ekspresowa [highway]
Droga brukowana [paved road]
Droga gruntowa [sand road]
Ścieżka [path]

Konstrukcja

Wymagane do budowy:

Czas budowy: 4 dni
Materiały:
500 gram stali [steel]
500 gram żelaza [iron]
100 gram gumy [rubber]

Narzędzia: śrubokręt [screwdriver]

Dane techniczne

Ilość pasażerów: 1
Ładowność: 14820g (poza człowiekiem)
Prędkość: 13 jednostek