Ropa

From Cantr II Wiki
Revision as of 22:50, 7 June 2009 by Misterbluehand (talk | contribs) (Zastosowanie)

Jump to: navigation, search

(Oil)

Zastosowanie

Służy do budowy lepszych dróg oraz produkcji benzyny.
Używana również w produkcji płótna żaglowego.

Wydobycie

Przeciętnie w ciągu doby wydobywa się:

Umiejętność: wiertnictwo

Może być także produkowana w ilości 100 gram na dobę z tarcicy w mieleszyPowrót do: surowce