Riksza

From Cantr II Wiki
Revision as of 15:45, 18 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Umożliwia szybsze poruszanie się po lądzie.

Wymagane do budowy:

Czas: 5 dni
Surowce: 500 gram stali [steel], 500 gram żelaza [iron], 100 gram gumy [rubber], 300 gram grewna [wood]
Narzędzia: śrubokręt [screwdriver]


Dane techniczne:

Ilość pasarzerów: 2
Prędkość: 10 jednostek